SASUKE + HOKAGE II

Mods chevron_right chevron_right SASUKE + HOKAGE II
 • descriptionDescription

  https://www.youtube.com/watch?v=58KhA6keb14

  https://www.youtube.com/watch?v=gfHYHzm-J40

  Google translate: "I stopped for a long xenoverse mod . Today I found the old mod that I have not previously completed . As this is my last mod for your win . Goodbye "

  Tôi đã dừng mod xenoverse từ rất lâu. Hôm nay tôi tìm thấy mod cũ mà tôi chưa hoàn thành trước đó. Coi như đây là bản mod cuối cùng tôi giành cho các bạn. Tạm biệt

 • speaker_notesInstallation

  pack datap 2


 • 14 Ratings

 • UploaderMít Tơ Kyu
 • ModderMít Tơ Kyu
 • Mod VersionCuối
 • Supported Game Versionhttps://www.youtube.com/watch?v=58KhA6keb14 https://www.youtube.com/watch?v=gfHYHzm-J40
 • Views10496
 • Downloads3019
 • Size6.29 MB
 • UpdatedMar 13, 2016
 • CategoryCharacters
 • Tags